สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย Thai Game Software Industry Association

About


สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมของไทย เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


The purpose of the association is to promote collaborations among companies in the industry, and to strengthen solidarity of Thai game software industry.

Commitee


1. นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ (บริษัท แมจิก บ็อกซ์ เอเชีย จำกัด) - นายกสมาคม
2. นายเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต (บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด) - กรรมการ
3. นายนพพล วรรณเพ็ญสกุล (บริษัท คอร์เซล เทคโนโลยี จำกัด) - กรรมการ
4. นายรัถภัทร์ โชติมงคล (บริษัท ซิโนส จำกัด) - กรรมการ - กรรมการ
5. นายจัตุพร รักไทยเจริญชีพ (บริษัท แมด เวอชวล เรียลลิตี้ สตูดิโอ จำกัด)
6. นายเชษฐ์ เชษฐชัยยันต์ (บริษัท โค้ดเกียร์ จำกัด) - กรรมการ
7. นายพิสิฐ ตั้งกอบลาภ (บริษัท ดิจิโทโปลิส จำกัด) - กรรมการ
8. นายณยศ มังคโลดม (บริษัท ทีพ็อท สตูดิโอ จำกัด) - กรรมการ
9. นายศวิต โขมพัตร (บริษัท คลาวล์คัลเลอร์เกมส์ จำกัด) - กรรมการ


1. Ponthep Sethiwan (Magic Box Asia Co., Ltd.) - President
2. Permbun Aimsupasit (Advance Intelligence Modernity Co., Ltd.) - Committee
3. Noppon Wannapensakun (Corecell Technology Co.,Ltd.) - Committee
4. Ratapatr Chotimongkol (Sinoze Co., Ltd.) - Committee
5. Jatuporn Rakthaicharoencheep (Mad Virtual Reality Studio Co.,Ltd.) - Committee
6. Chet Chetchaiyan (Code Gears Co., Ltd.) - Committee
7. Pisit Tangkoblarp (Digitopolis Co., Ltd.) - Committee
8. Nayos Mungkalodom (Teapot Studio Co., Ltd.) - Committee
9. Swit Khomapat (Cloud Colour Games Co., Ltd.) - Committee

Activity


Think Thailand

Meet TGA President

TGA Showreel

TGA at GDC&GC 2015

TGA ไปร่วมออกบูทกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

TGA Booth at Vancouver

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

Contact


139 อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ถนนปั้น สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
139 Sethiwan Tower, Pan Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand


02-266-6222

TGACopyright © tga.in.th 2016